พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐมพระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ จังหวัดนคร ปฐม เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะที่ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นอันดับต้นๆ ในบรรดาพระปิดตาเนื้อเมฆพัดของเมืองไทย ได้รับความนิยมอย่างสูงและเป็นที่แสวงหามากในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและพระบูชา แต่ปัจจุบันหาดูหาเช่ายากได้มากๆ สนนราคาก็ค่อนข้างสูงครับผม

อัตโนประวัติของหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานบันทึก ทราบเพียงว่าเดิมท่านอุปสมบทที่วัดพระปฐมเจดีย์ ได้รับฉายา "โชติโก" ท่านเป็นพระภิกษุที่มีความรู้แตกฉานทั้งหนังสือไทย ขอม และบาลี และเป็นสหธรรมิกร่วมสมัยกับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้น อาทิ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก และหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

หลวงปู่นาค เป็นพระภิกษุที่เคร่งในวัตรปฏิบัติ มีศีลาจารวัตรอันงดงาม เพียบพร้อมด้วยเมตตาธรรม-กรุณาธรรม และยังเป็นพระนักพัฒนา จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของบรรดาภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระเถระ 4 รูป เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์องค์พระปฐมเจดีย์ คือ พระครูอุตรการบดี ประจำทิศเหนือ พระครูทักษิณานุกิจ ประจำทิศใต้ พระครูปุริมานุรักษ์ ประจำทิศตะวันออก และ พระครูปาจิณทิศบริหาร ประจำทิศตะวันตก พระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้หลวงปู่นาคเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูปาจิณทิศบริหาร เพื่อพิทักษ์องค์พระปฐมเจดีย์ประจำทิศตะวันตก และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คราวใดที่พระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จประพาสพระราชวังสนามจันทน์ ก็จะต้องเสด็จแวะกราบนมัสการหลวงปู่นาค เป็นประจำ

หลวงปู่นาคได้ย้ายจากวัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อมาสร้างวัดใหม่ในลำห้วยที่แยกตัวออกจากคลองเจดีย์พุทธบูชา อยู่ในตำบลบ่อพลับ เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2441 ใช้เวลา 2 ปีจึงแล้วเสร็จและได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อว่า "วัดนาคโชติการาม" แต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกกันว่า "วัดใหม่ห้วยจระเข้" ต่อมาหดสั้นเป็น "วัดห้วยจระเข้" มาถึงปัจจุบัน ส่วนตำบลบ่อพลับเปลี่ยนมาเป็นตำบลพระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร และกุลบุตร ให้อ่านออกเขียนได้ และมีความประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบพระธรรมวินัย ท่านปกครองวัดห้วยจระเข้นานถึง 11 ปี จนมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2452

หลวงปู่นาคเริ่มสร้างพระปิดตาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2432 ตั้งแต่จำพรรษาที่วัดพระปฐมเจดีย์ มีทั้งเนื้อเมฆพัด เนื้อสัมฤทธิ์ทอง เนื้อชินเงิน และเนื้อชินเขียว "พระปิดตาเนื้อเมฆพัด" ที่หลวงปู่นาคสร้างนั้น มีหลายพิมพ์ด้วยกัน แต่พิมพ์ที่นับเป็น "พิมพ์นิยม" และเป็นที่ยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย และหาดูหาเช่ายากมากๆ นั้น มีทั้งหมด 3 พิมพ์ คือ พิมพ์ท้องแฟบ พิมพ์ท้องป่อง และพิมพ์หูกระต่าย

อย่างไรก็ตาม พระปิดตาทุกพิมพ์ของหลวงปู่นาค ล้วนเข้มขลังในพุทธคุณด้านแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี อีกทั้งเมตตามหานิยมเป็นเลิศ ได้รับความนิยมเสาะหากันอย่างมากครับผม


ที่มา   ข่าวสด

บทความทั้งหมด