วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พุทธาภิเษก"เหรียญเสด็จเตี่ย" เพื่อตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ


 

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงเป็นเจ้านายที่ทหารเรือให้ความเคารพรัก และศรัทธาอย่างมาก

ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เจ้าจอมมารดา โหมด ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สมุหกลาโหม ในรัชกาลที่ 5

เสด็จในกรมฯ ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ และเสด็จฯ กลับจากประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2443 ได้เข้ารับราชการในราชนาวีไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.2443 พระองค์ทรงมีพระอุตสาหะอย่างยิ่งในการก่อตั้งกองทัพเรือไทย ทรงรับภาระในด้านวิชาการ โดยทรงวางหลักสูตรการสอนนักเรียนนายเรือขึ้นมาใหม่ และทรงเป็นครูสอนนักเรียนด้วยพระองค์เอง

หลังจากเสด็จในกรมฯ ทรงปรับปรุงหลักสูตรการสอนในโรงเรียนนายเรือได้ไม่นาน ก็ได้เปิดโรงเรียนนายเรือสมัยใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียน และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ปัจจุบันทางกองทัพเรือได้ถือว่าวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันกองทัพเรือ"

พ.ศ.2463 พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนติดต่อในการซื้อเรือรบ "พระร่วง" ซึ่งเป็นเรือรบที่ทันสมัยในสมัยนั้น และทรงได้นำเรือจากประเทศอังกฤษมาประเทศไทย ถือเป็นการเดินเรือครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยได้เคยเดินเรือทะเลได้ไกลถึงขนาดนั้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2465 ก็ทรงได้ขอพระราชทานที่ดินอำเภอสัตหีบ ให้เป็นฐานทัพเรือ นับว่าพระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ ผู้มองการณ์ไกล เพราะที่ดินแห่งนี้มีสถานที่ตั้งอันเหมาะสมทุกประการ ดังกองทัพเรือยังคงใช้เป็นฐานทัพเรือตลอดมาถึงวันนี้

พลเรือเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466

ทั้งนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบดำเนินการจัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นสร้างพระตำหนักฐานทัพเรือสัตหีบ จัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพร ปี 2559 รุ่นสร้างพระตำหนัก

 


เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2559 ฐานทัพเรือสัตหีบประกอบพิธีพุทธาภิเษกเหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นสร้างพระตำหนัก โดยมี พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, พระครูพิพัฒน์อโนมคุณ (หลวงพ่อนัส อโนมปัญโญ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์จิรากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พล.ร.ท.วิพากษ์เปิดเผยว่า ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยมูลนิธิราชสกุลอาภากร ดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ ในพื้นที่กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ เป็นที่สักการบูชาของทหารเรือและประชาชนทั่วไปที่เคารพนับถือพระองค์ท่าน จึงได้จัดสร้างเหรียญกรมหลวงชุมพร ปี 2559 รุ่นสร้างพระตำหนัก มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างพระตำหนักแห่งนี้ให้แล้วเสร็จ ให้เกิดความสง่างามสมพระเกียรติ

รายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปสมทบทุนการจัดสร้างพระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ

สำหรับเหรียญกรมหลวงชุมพรที่จัดสร้างขึ้น ประกอบด้วย เหรียญเนื้อทองคำ 99 องค์ บูชาองค์ละ 50,000 บาท เหรียญเงินหน้าทองคำ 277 องค์ บูชาองค์ละ 8,500 บาท เหรียญเนื้อนวโลหะหน้าทองคำ 377 องค์ บูชาองค์ละ 6,500 บาท เหรียญเนื้อเงิน 577 องค์ บูชาองค์ละ 2,500 บาท เหรียญเนื้อนวโลหะหน้าเงิน 677 องค์ บูชาองค์ละ 2,000 บาท เหรียญเนื้อนวโลหะ 777 องค์ บูชาองค์ละ 800 บาท และเหรียญเนื้อทองแดง 17,777 องค์ บูชาองค์ละ 250 บาท

ติดต่อโดยตรงที่ น.อ.สุทิน หลายเจริญ โทร.08-9449-1042, 08-9962-3075 หรือสั่งจองได้ตามศูนย์รับจองที่กำหนดไว้


ที่มา   ข่าวสดรายวัน